Curs Atestat ADR - COLETE

Curs atestat ADR -COLETE - Gratuit

Curs gratuit marfuri periculoase colete


I     A. D. R. COLETE ( CURS DE BAZA)


                   ACORDUL ADR

           Este acordul european referitor la transportul rutier international de marfuri periculoase.
Acordul stabileste posibilitatea executarii unui transport rutier de marfuri periculoase numai daca sunt indeplinite anumite conditii esentiale si obligatorii privind marfa admisa la transport , vehiculul si echipajul acestuia.

Este format din Anexele A si B care contin:
- dispozitii generale si dispozitii referitoare la produsele si marfurile periculoase
- dispozitii referitoare la echipamentul de transport si la operatiunile de transport
- organizeaza transportul rutier international de marfuri periculoase in vederea asigurarii sigurantei rutiere.
- clasificarea marfurilor periculoase

       In afara de reglementarile A.D.R., referitoare la transportul rutier al marfurilor periculoase, exista si prevederi legate de alte moduri de transport, cum ar fi: a) ferioviar – R.I.D. b) naval - fluvial – A.D.N. - maritim- I.M.D.G. c) aerian – I.C.A.O.

Prevederile ADR

      DEFINIŢIE:

       O substanţă este considerată periculoasă atunci când prezintă un risc pentru om sau pentru mediul înconjurător. Prin marfuri periculoase se inteleg acele substante care prin natura lor fizico-chimica pot produce daune persoanelor, lucrurilor sau mediului inconjurator. Principalele riscuri prezentate de substanţele periculoase ADR sunt următoarele:
Explozia = proprietatea de descompunere rapidă şi violentă (sub acţiunea căldurii sau a unei lovituri), însoţită de o degajare puternică de energie (unda de şoc) şi de o masă de gaze fierbinţi;
 Emanaţia (sub presiune) de gaze = scurgerea gazelor dintr-un recipient sau eliberarea de gaze sub presiune în atmosferă, după explozia unui recipient, însoţită de alte riscuri proprii gazului respectiv (inflamabilitate, toxicitate, corosivitate etc.);
 Inflamabilitatea = proprietatea de a se aprinde cu uşurinţă la temperatura mediului ambiant Toxicitatea = proprietatea de a otrăvi (afectând sănătatea sau provocând moartea) prin inhalarea, absorbţia cutanată ori ingestia unei substanţe;
Corosivitatea = proprietatea de a oxida, coroda sau distruge diverse materiale (metale, ţesături etc.) sau ţesuturile vii (piele, mucoase, muşchi etc.);
Comburanţa = proprietatea de favoriza aprinderea sau arderea prin eliberarea unui surplus de oxigen Infecţia = provocarea unor boli grave omului sau animalelor, datorită existenţei microorganismelor infecţioase (virusuri, bacterii, paraziţi etc.)

          Radioactivitatea = proprietatea de a emite radiaţii cu putere mare de pătrundere şi de distrugere care pun în primejdie viaţa şi sănătatea omului şi a celorlalte vieţuitoare; Reacţia violentă spontană = manifestare deosebit de intensă şi rapidă, sub formă de explozie, dezagregare sau polimerizare, însoţită de căldură şi de eliberarea sub presiune puternică a unor gaze inflamabile sau toxice; Temperatura = proprietatea de a provoca arsuri sau vătămări ale ţesuturilor vii, prin acţiunea căldurii sau frigului.
          Gaze inflamabile : au punctual de inflamabilitate de 20˚C la presiunea atmosferica normala , la un amestec cu aerul de cel putin 13 % si au o plaja de inflamabilitate cu aerul de cel putin 12% , indiferent care le este limita inferioara de inflamabilitate.
Consecintele nefaste pt sanatate ce pot deriva din actiunea directa a gazelor asupra corpului uman sunt grave leziuni ale tesuturilor prin coroziune.
Contra efectelor gazului se impune indepartarea victimei intoxicate de sursa de intoxicare , aerisirea si eventual, efectuarea respiratiei artificiale.
          Deseuri periculoase :
- sunt substante , solutii, amestecuri care contin substante considerate periculoase si nu mai sunt destinate folosirii directe
- se gasesc in stare lichida, solida sau sub forma de amestecuri
- semnalizarea vehiculelor care transporta deseuri periculoase se face la fel ca vehiculele care transporta substante periculoase
- se transporta in vehicule care trespecta prevederile ADR referitoare la produsele care au aceeasi clasa , cod clasificare si grupa de ambalare ca si deseurile respective
- lichidul de frana, firtrele de carburanti uzate, uleiurile uzate ( de la motor, cutie de viteza sau diferential ) si acumulatorii uzati sunt deseuri periculoase ce pot proveni din activitatea de transport rutier
- lichidele folosite pt spalarea compartimentului de incarcare sau interiorului cisternei de transport subst. periculoase pot produce deseuri periculoase
- in cazul scurgerii de deseuri lichide inflamabile este ncesar sa fie stopate cu nisip, pamant sau materiale absorbante, pt a nu fi deversate in canale.
- la contactul motorinei ( carburant diesel )sau al lichidelor inflamabile usoare cu apa, motorina polueaza apa prin pelicula ramasa pe suprafata ei , iar cand patrunde in apa din canale poate forma amestecuri explozive.
- scurgerile deseurilor lichide toxice , sunt cele mai daunatoare pt mediul inconjurator cand patrund in canale s-au in cursurile de apa si trebuie contracarate in conformitate cu instructiunile scrise ( fisa de siguranta ).
- eventualele scurgeri ale deseurilor lichide corozive, trebuie combatute corespunzator cu neutralizante adecvate sau oprite cu nisip, pamant ori materiale absorbante si pt a nu penetra in gurile de canal.
                       Accident/Incident
-in urma unui incident produs in timpul unui transport rutier de marfuri periculoase,pot aparea pericole care pot pune in primejdie viata oamenilor sau animalelor,deteriorarea bunurilor sau contaminarea mediului inconjurator.
-accidentele in timpul transportului de marfuri periculoase pot fi:poluarea si/saucontaminarea apelor de suprafata si/sau subterane.
3 3
Lichidele:cu punct de aprindere intre 55˚Csi 60˚C:
-nu se aprind sin nu se evapora usor la temperature ambianta(15˚C-20˚C)dar la o temperatura ambianta de peste 70˚C,cantitatea de vapori pe care ii produceste suficienta pt a se aprinde la o simpla scanteie
- lichidele cu punct de aprindere sub 23˚C: se evapora rapid la temperature ambianta (15˚C - 20˚C ), eliberand o cantitate de vapori suficienta pt a se aprinde la o singura scanteie .
-pierderile sau scurgerile de lichide inflamabile(combustibili) sunt periculoase deoarece produc vapori mai grei decat aerul care se pot depune spatii joase,formand un amestec exploziv.
-manipularea lichidelor inflamabile este mai sigura in circuit inchis, ptr.evitarea pierderilor de vapori inflamabil ( care pot fi si toxici) si diminuarea riscurilor de incendiu sau explosive
- pt prevenirea incendiului sau explozia in timpul transportului de lichide inflamabile sa se evite interventia cu flacara sau sudura electrica la compartimentul de incarcatura.
- recipientele sau ambalajele goale si necuratate, folosite pt lichide inflamabile, sunt periculoase deoarece chiar si deschise, acestea mai pot contine vapori care vor forma amestecuri inflamabile sau explosive.

               Unitati de transport

Vehicul : automobile, vehicul articulate , remorca si semiremorca asa cum au fost definite din art. 4 al Conventie privind circulatia rutiera,in vigoare din 19 septembrie 1949, cu exceptia vehiculelor ce apartin Fortelor armate ale unei Parti contractante sau se afla sub responsabilitatea acestor Forte armate .
Unitate de transport : autovehicul fara remorca sau un ansamblu construit dintr-un autovehicul si o remorca .
Container: mijloc de transport prevazut cu piese de prindere care poate fi deplasat si atunci cand este incarcat avand o capacitate de minim 1m³sa aiba intotdeauna o structura ermetica inchisa.
Vehicul descoperit: vehicul a carei platforma este descoperita sau prevazuta cu obloane.
Vehicul cu prelata : vehicul descoperit cu sau fara obloane, prevazut cu prelate pt protectia incarcaturii
Vehicul baterie : vehicul care cuprinde elemente legate intre ele printr-o conducta si fixate permanent la o unitate de transport

                         Clasele ADR ale subst si obiectelor periculoase

           Clasa 1 – substante si obiecte explozibile; pericolul principal il reprezinta explozia; aceste substamte pot avea unele proprietati si efecte cum ar fi detonarea in masa, proiectarea de fragmente, combustie, lumina orbitoare, zgomot puternic sau fum; pot fi sensibile la socuri si/sau impacturi si/sau caldura.
4 4
           Clasa 2 – gazele: acestea pot fi gaze inflamabile, gaze neinflamabile, netoxice sau gaze toxice; gazele pot fi comprimate, lichefiate, lichefiate refrigerate dizolvate; pericol de foc, de explozie, gazele pot fi sub presiune, pericol de asfixiere, pot cauza arsuri si/sau degeraturi, pot exploda daca sunt incalzite;
           Clasa 3 – lichide inflamabile; pericolul principal il reprezinta inflamabilitatea, iar in anumite conditii poate aparea pericol de explozie;
           Clasa 4.1 – substante solide inflamabile, substante autoreactive si substante explozibile desensibilizate solide; aceste substante prezinta un pericol de foc; substantele inflamabile sau combustibile se pot aprinde la caldura, de la scantei sau flacari; pot contine substante autoreactive care se descompun cu degajare de caldura in prezenta unei surse de caldura, in contact cu alta substanta, frecare sau soc, iar de aici pot rezulta in timp gaze sau vapori nocivi si inflamabili ori autoarindere; continutul poate exploda daca este incalzit; poate apare pericol de explozie a substantelor explozive dupa pierderea desensibilizantului;
           Clasa 4.2 – substante supuse aprinderii spontane; aceste substante prezinta un pericol de foc datorita posibilitatii aparitiei arderii spontane daca coletele sunt deteriorate sau continutul este imprastiat;
5 5
           Clasa 4.3 – substante care in contact cu apa degaja gaze inflamabile; aceste substante prezinta un pericol de foc si explozie in contact cu apa;
           Clasa 5.1 – substante comburante; aceste substante prezinta un pericol de reactie puternica de aprindere si explozie in contact cu substante combustibile sau inflamabile;
           Clasa 5.2 – peroxizi organici; aceste substante prezinta un pericol de descompunere cu degajare de caldura la temperatura inalta, in contact cu alte substante, frecare sau soc; de aici pot rezulta in timp gaze sau vapori nocivi si inflamabili ori autoaprindere;
           Clasa 6.1 – substante toxice; aceste substante prezinta un pericol de intoxicare prin inhalare, contact cu pielea sau inghitire; prezinta pericol pentru mediul acvatic sau sistemul de canalizare;
           Clasa 6.2 – substante infectioase; aceste substante prezinta un pericol de infectare; pot cauza boli grave oamenilor si animalelor; prezinta pericol pentru mediul acvatic sau sistemul de canalizare;
6 6
           Clasa 7 – substante radioactive; aceste substante prezinta un pericol de radiatie si/sau reactie nucleara in lant;
           Clasa 8 – substante corosive; aceste substante prezinta un pericol de arsuri prin corosiune; pot reactiona puternic intre ele, cu apa sau cu alte substante; substantele imprastiate pot degaja vapori corosivi; prezinta pericol pentru mediul acvatic sau sistemul de canalizare;
           Clasa 9 – substante si obiecte cu pericole diverse; aceste substante prezinta un pericol de arsuri, de foc, de explozie; prezinta pericol pentru mediul acvatic sau sistemul de canalizare;

               Competenta autoritatilor publice ( atributii si obligatii)

Ministerul Transporturilor:
- reglementarea conditiilor de efctuare a transportului rutier de marfuri periculoase in conditii de siguranta a transportului si protectie a mediului
- reglementarea conditiilor de omologare, agreare si ITP a vehiculelor rutiere utilizate pt transportul anumitor categ de marfuri periculoase
- acordarea certificatelor de pregatire profesionala pt conducatorii auto de vehicule si pt consilierii de siguranta in transportul de marfuri periculoase
- stabilirea traseelor interzise accesului transportului de marfuri periculoase cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a modului de semnalizare a acestora , impreuna cu MIRA si dupa caz cu autoritatile administratiei publice locale
- cercetarea evenimentelor produse la transportul marfurilor periculoase precum si la stabilirea si aplicarea masurilor ce se impugn in cazul accidentelor si evenimentelor grave cu efect asupra mediului, survenite in timpul transportului de marfuri periculoase , impreuna cu MIRA, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
- reglementarea conditiilor de realizare si de omologare a ambalajelor si recipientelor ,inclusiv a suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pe transport marfuri periculoase
Comisia Nationala pt Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN)
- reglementarea conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere de materiale radioactive si acordarea certificatelor profesionale pt conducatorii auto de vehicule si consilierii de siguranta in transportul rutier de materiale radioactive

Autoritatile administratiei publice locale, Inspectoratele Judetene pt Situatii de Urgenta , Administratorul de drumuri:

-stabilirea si semnalizarea corespunzatoare a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce executa transport de marfuri periculoase
- elaborarea de programe de alarmare si de interventie in cazul evenimentelor survenite in timpul transportului de marfuri periculoase
- planurile de alarmare si interventiile in cazul de poluare accidentale a mediului in timpul transdportului de marfuri periculoase

M.I.R.A. : interventia operative in caz de accident sau iminenta producerii unui eveniment in timpul trtansportului de marfuri periculoase
Formarea conducatorului auto
Cursuri
Clase de produse transportate
Mod de transport
Curs de baza
Toate cls. In afara de 1 si 7
Colete /subst. solide in vrac
Specializare cisterna
Toate cls. In afara de 1 si 7
Colete /cisterne
Specializare cls. 1
Substante sau obiecte cls.1
Colete
Specializare cls. 7
Substante sau obiecte cls.7
Colete /cisterne

IDENTIFICAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE

Numarul de identificare al substantei periculoase
- se numeste nr ONU si este alcatuit din 4 cifre: reprezinta denumirea substantei sau a grupei de substanta
Ex: Nr ONU 1203- benzina
Nr. ONU 1133- adezivi
Nr ONU este util celor care intervin intr-un accident sau incident ce se poate produce in timpul efectuarii unui transport.
Numarul de identificare al pericolului ( al clasei de pericol )
- este alcatuit din 2 sau 3 cifre :
a) prima cifra indica pericolul principal pe care-l prezinta substanta si coincide cu clasele de pericol.
b) a doua sau a treia cifra , diferita de prima , indica pericolul ( sau pericolele) secundar( e).
c) dublarea primei cifre ( ex: 33 ) indica intensitatea pericolului principal ( foarte periculos)
d) daca cifra a 2 este 0 inseamna ca nu exista pericol secundar
e) daca apare ,, X “in fata numarului ( ex: X33) inseamna ca substanta respectiva reactioneaza periculos in contact cu apa

Pericolele indicate de cifrele din nr de identificare sunt:
- cifra 2 : emanatie de gaz dintr-un recipient sub presiune
- cifra 3 : inflamabilitatea unei subst. lichide
- cifra 4 : inflamabilitatea unei subst . solide
- cifra 5 : substanta comburanta ( favorizeaza incendiu degajand oxigen)
- cifra 6 : substanta toxica /infectioasa
- cifra 7 : substanta radioactive
- cifra 8 : substanta coroziva
- cifra 9 : reactie violenta spontana ( substante sub forma de praf care pun in pericol sanatatea oamenilor )
Cod de clasificare ( subdiviziunea claselor ) pentru clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 8 si 9: este alfa- numeric ( combinatie de cifre si litere),permite identificarea cu mai multa usurinta a proprietatilor periculoase principale si secundare ale unui produs.
C= coroziv O=comburant
D=desensibilizat R=reglarea temperaturii
F=inflamabil S=autoreactiv (supus aprinderii spontane)
I=infectios T=toxic
M=pericol divers W=in contact cu apa degaja gaze inflamabile.
Ex: Propan lichefiat ( cod clasificare 2 F )=gaz inflamabil
Triclorura de clor (cod clasificare 2 TOC)=gaz toxic. comburant, coroziv
Pentru clasele 2, 1, si 7:
A = asfixiant T = toxic TO = toxic, comburant F - inflamabil TF - toxic, inflamabil TFC = toxic, inflamabil, corosiv O - comburant T C - toxic, corosiv TOC = toxic, carburant, corosiv
Ambalarea marfurilor periculoase
Tipuri de ambalaje
Ambalajul : este un recipient si toate elementele sau materialele necesare ce permit recipientului sa-si indeplineasca functia de retentie.


Substantele periculoase sunt grupate si in grupe de ambalare
Grupele de ambalare pot fi:
gr. I=substante foarte periculoase ( grad ridicat de pericol)
gr. II =substante periculoase ( grad mediu de pericol)
gr. III=substante putin periculoase ( grad scazut de pericol)
Grupe de ambalaj
Orice ambalaj folosit pt transportul marfurilor ADR trebuie sa prezinte un marcaj, care arata ca anmbalajul respective corespunde din punct de vedere al cerintelor probelor corespunzatoare .Calitatea unui ambalaj este data de o litera care arata grupa de ambalare pt care poate fi folosit ambalajul. Astfel:
Litera X= ambalaj pt substante foarte periculoase ( permite ambalarea subst. din gr. I, II, III)
Litera Y= ambalaj pt subst. periculoase ( pt grupele II si III )
Litera Z= ambalaj pt substante slab periculoase ( pt grupa III)


Ambalajele pot fi : colete, containere, transport in vrac


 Coletele
Coletul este produsul final al operatiei de ambalare , pregatit pt expediere , constituit din ambalajul in sine ambalajul mare sau recipient mare pt transport in vrac , impreuna cu continutul sau.
Coletul poate fi: recipient pt gaze; obiecte care datorita inaltimii, masei , configuratiei ,pot fi transportate fara a fi ambalate sau in stelaje, lazi sau dispozitive de manipulare.
Termenul nu se aplica pt marfurile transportate in vrac sau cisterne.
Coletele pot fi :
a) ambalaje mici : butoaie , canister, cutii, saci, butelii de gaz
Capacitatea acestora ≤ 450 litri ; ≤ 450 kg; exceptie recipientele de gaz ≤ 5000 litri
b) ambalaje combinate : alcatuite dintr-un ambalaj interior si un ambalaj exterior ( ex: recipiente de sticla asezata intr-o cutie de carton)
c) supra ambalaje : este un invelis utilizat de expeditor pt a contine unul sau mai multe colete care formeaza o unitate mai usor de manevrat si de arimat.
d) ambalaje de ajutor : se foloseste cand coletele au fost deteriorate . Au marcajul UN litera T ( care precede litera X , Y, Z ) precum si mentiunea ,,AJUTOR”
e) recipiente mari pt vrac ( RMV )
f) ambalaje mari : este ambala exterior care contine obiecte sau ambalaje interioare. Sunt codificate cu literele LP ( large package ).
Iată câteva exemple de ambalaje:
Containere
Sunt dispozitive de transport concepute pt a facilita manipularea marfurilor pt transportul multimodale.
Transport in vrac
Unele produse din ADR mai putin periculoase si sub forma solida pot fi transportate si in vrac, fara ambalaje , in vehicule speciale pt vrac care indeplinesc anumite conditii tehnice
Ex: camionul bena cu prelata.

Semnalizarea pericolelor/placardare
Etichete( placi – etichete ) toate marfurile ADR , ambalaje si vehiculele trebuiesc marcate cu etichete ( placi – etichete pt vehicul). Eticheta este un romb cu latura de 10 cm pt ambalaje si cu latura de 25 cm pt vehicul. Eticheta de manevrare pt colete arata directia in care trebuie asezat coletul. Pt fiecare clasa exista eticheta specifica, iar fiecare eticheta are in partea de jos nr clasei de pericol.(vezi la clasele de marfuri periculoase)
Panouri portocalii ( pt semnalizarea vehiculului ) Toate vehiculele care transporta marfuri ADR trebuiesc semnalizate prin aplicarea in fata si in spate a unor panouri portocalii dreptunghiulare de dimensiunea 40 cm x 30 cm.
Panourile portocalii pot fi :
a) panouri portocalii fara numere ( virgine, neutre) se folosesc in toate cazurile
b)panouri portocalii cu numere
- nr din partea de sus a placii portacalii este nr de identificare a pericolului ( clasa de pericol )
- nr din partea de jos este nr ONU , nr de identificare al substantei ( denumirea substantei )
Semnalizarea vehiculelor
Transport in colete
a) cls. 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6,8,9 cate un panou virgin in fata si in spatele unitatii de transport. Vehiculul pt colete nu prezinta niciodata panouri cu nr.
b) cls. 1 si 7 cate un panou virgin in fata si in spatele unitatii de transport ; pe cele 2 laturi si in spatele vehiculului placi eticheta corespunzatoare pericolului marfurilor transportate.
Transport in cisterna sau vrac
a) o singura marfa periculoasa avem:
- panouri portocalii virgine in fata si in spatele masinii
- panouri portocalii cu numere pe lateralele vehiculului
- placi etichete corespunzatoare substantei transportate pe fiecare latura a vehicolului si in spatele acestuia, sau
- panouri portocalii cu numere in fata si spatele vehiculului
- placi etichete corespunzatoare substantei pe cele doua laturi si in spatele vehiculului
b) mai multe marfuri periculoase
- panouri portocalii virgine in fata si spatele vehiculului
- panouri portocalii cu nr pt fiecare substante,aplicate pe cele doua laturi ale vehiculului ( pe fiecare compartiment ).
- etichete de pericol, pe cele doua laturi si in spatele vehicolului pt fiecare substanta in parte. Caz particular : transportul diverselor hidrocarburi lichide inflamabile ( clasa 3 ) ONU 1202; ONU1203; ONU 1223; ONU1268 (distilati de petrol) 1863 ( carburant pt avioane cu reactie ), dar nici o alta substanta, semnalizarea se poate limita la clasarea panoului portcalii cu numere in fata si in spatele vehiculului, a substantei cele mai periculoase, in speta benzina.
- gradul de imflamabilitate este dat de ,,punctual de aprindere” al substantei. Cu cat punctul de aprindere este mai scazut, cu atat inflamabilitatea este mai ridicata.
Substanta
Pct. de aprindere
UN 1203 benzina
- 40˚C
UN 1090 acetona
- 18˚C
UN 1230 metanolul
+ 12 ˚C
UN 1223 kerosen
+ 40˚ C
UN 1202 motorina
+ 65 ˚C
Motorina este inclusa in ADR prin derogare speciala
Documente de bord specifice transportului ADR
1.Document de transport
2.Certificat de agreare pt fiecare unitate de transport sau element al acesteia (numai pentru cisterne)
3.Certificat de formare profesionala ADR al conducatorului auto
4. Instructiuni scrise ( fise de siguranta ) pt fiecare marfa
5. Documentul de circulatie (certificat de inmatriculare) cu inspectia tehnica
6. Document de identificare ( legitimatie de serviciu)– include o fotografie pt fiecare membru al echipajului
7. Cartea tehnica a cisternei ( livretul cisternei )
1. Documentul de transport : nu exista un model impus. Poate fi: scrisoarea CMR sau alt document de insotire a marfii ( factura, aviz de insotire a marfii)
Contine :
- nr ONU al marfii transportate
- denumirea oficiala pt transport
- pt : clasa 1 codul de clasificare ; pt celelalte clase nr modelelor de etichete si cls.de peicol
- grupa de ambalare, daca este cazul
- codul de restrictie prin tuneluri ( TRC)
- nr si descrierea coletelor
- cantitatea totala de marfa transportata ( volum, masa bruta sau masa neta ).
- numele si adresa expeditorului
- numele si adresa destinatarului sau destinatarilor
- declaratia conforma dispozitiilor unui accord special daca este cazul
Caz particular : ,,DESEU” NR ONU, DENUMIRE OFICIALA; DESEU, UN1230, METANOL, 3( 6.1), II, AMBALAJE GOALE, 3, ADR
Certificatul de agreare:este emis de RAR si este obligatoriu atat ptr.transportul national cat si ptr.cel interrnational.Se pastreaza obligatoriu originalul documentului.
Contine:
-identificarea vehiculului(marca,tip,nr.sasiu)
-enumerarea marfurilor periculoase care pot fi transportate
-data expirarii
-cerificatul este valabil 1 an der zile
Vehiculele care necesita certificate de agreare ADR ( conform OMT 2134/2005-RNTR-3) sunt vehicule care transporta marfuri periculoase in cisterna sau marfuri periculoase explozive – clasa 1, si sunt impartite in 3 categorii:
1- vehicule FL – pt transport lichide inflamabile ( aprindere mai mic de 60 ˚C)si gaze inflamabile
2- vehicule OX pt transport peroxide de hydrogen
3- vehicule AT pt transportul de substante periculoase altele FL si OX
- unitati de transport de tip II sau III pt substante explosive ( EX /II; EX/III)
- pt tractor cu semiremorca – certificate pt tractor si pt remorca
Se transporta numai substantele mentionate in certificat, iar pt cisterne se obtine si o autorizatie emisa de S.C. IPROCHIM.
Instructiuni scrise ( fisa de siguranta ) : contin informatii pt fiecare subst. periculoasa transportata si precizeaza :
- denumirea substantei sau grupei de substanta; clasa ; nr ONU
- natura pericolului prezentat , masurile ce trebuiesc luate de catre conducatori , echipamentul de protectie folosit de acesta
- masurile de ordin general ce trebuie luate pt protectia celorlalti participanti la traffic si a pietonilor si anuntarea politiei sau a pompierilor
- masuri suplimentare luate pt prevenirea scurgerilor sau a deversarilor
- masuri speciale luate pt anumite substante , daca este cazul
- daca este cazul ,echipamentul necesar pt aplicarea masurilor speciale
Instructiunile scrise trebuiesc redactate de catre expeditor sau producator dupa caz si sunt remise cond auto cand substantele au fost incarcate . Acestea se pastreaza in cabina autovehiculului intr-un mod care se permite identificarea lor cu usurinta.
Restrictii si interdictii
Limitare de incarcare
ADR limiteaza cantitatea de marfa transportata pe unitatea de transport pt unele substante din clasele 1, 4.1, 5.2 . Pt celelelalte clase nu exista limite privind greutatea incarcaturii.
Transportul produselor alimentare, articole de consum si al hranei pt animale.
In vehicul , la locurile de incarcare/descarcare /transbordare , este interzisa asezarea fara protectie a acestora in apropierea de coletele cu nr 6.1 , 6.2 , sau 9 ( numai cele care contin marfuri cu nr ONU 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 sau 3245 )
Este posibila incarcarea in comun daca se iau masuri de separare intre cele doua marfuri:
- prin pereti despartitori plini, lafel de inalti ca si coletele
- prin colete care contin alte tipuri de marfuri
- printr-un spatiu de cel putin 0,8 m
- sau coletele sunt prevazute , cu un ambalaj suplimentar sau sunt complet acoperite (ex: printr-o folie , un carton sau prin alte masuri)
Scutiri
In anumite conditii transportul de marfuri periculoase de la aplicarea prevederilor ADR, in functie de modul in care sunt ambalate marfurile periculoase si cantitatea de marfa transportata la o unitate de transport. Scutirile pot fi totale sau partiale .
Scutiri totale
- transportul in cantitati limitate LQ : cand marfurile sunt ambalate in recipiente mici , la randul lor regrupate in ,,cantitate mica “ in alte ambalaje combinate transportul se face fara aplicarea prevederilor ADR, dar vor fi etichetate coletele,astfel:
-pt.o singura subst.:nr.ONU, precedat de literele ONU ( UN )
-pt mai multe substante nr ONU , precedate de literele UN sau LQ
-transportul in cantitati exceptate EQ
Cantitatile exceptate de marfuri priculoase nu se supun prevederilor ADR. Aceste marfuri vor fi obligatoriu ambalate in:
a) ambalaje interioare : alcatuite din plastic, sticla, portelan, gresie, ceramica, faianta sau metal acaror inchidere este asigurata cu sarma , banda , capac filetat care previne scurgerea.
b) ambalaje intermediare : material poros pt protejarea ambalajului interior
c) ambalaje externe rigide : lemn placa fibro lemnoasa de dimensiuni care sa asigure spatiu adecvat pt aplicarea marcajelor necesare
Nr maxim de colete ce sepot gasi intr-un vehicul sau container nu trebuie sa depaseasca ,,1000”.
Documentul de transport trebuie sa poarta mentiunea ,,Marfuri periculoase in cantitati excepate” si sa indice nr de colete transportate.
Scutiri partiale
Cantitatea totala der marfuri periculoase transportate de unitate de transport in colete se efectueaza fara aplicarea tuturor prevederilor ADR , daca cantitatea nu depaseste limitele / valoarea calculata conform tabelelor ADR.
Obs. 1.totusi si in acest caz trebuie respectate urmatoarele dispozitii ADR :
- modul de transport al marfurilor
- supravegherea vehiculelor
- aparatele portabile de iluminat ( lanterne de buzunar)
- documentul de transport
- ventilarea vehiculelor ce transporta anumite gaze din clasa 2
- dispozitii speciale referitoare la descarcare / incarcare / manevrare
Obs.2. prtescriptiile care nu mai trebuie respectate daca cantitatea < 1000 sunt :
- fisele de siguranta
- semnalizarea vehiculului : panouri portocalii , placi etichete
- echipamentul vehiculului
- certificatul de formare profesionala ADR al soferului
Documentul de transport sa prezinte informnatiile obligatorii , cantitatea totala din fiecare categorie si mentiunea ,, Transport care nu depaseste limitele libere prevazute in 1.1.3.6”
Echipamentul obligatoriu al vehiculului
Toatele vehiculele vor fi echipate cu cel putin un stingator de incendiu portabil de minim 2 kg de pudra pt incendiu la motor sau cabina. Alte aparate suplimentare :
a) pt unitatea de transport cu MMA > 7,5 t 1 sau mai multe stingatoare de incendiu portabile din clasa de infla mabilitate A,B,C de 12 kg de pudra din care unu de 6 kg.
b) MMA 3,5 t – 7,5 t avem : unu sau mai multe stingatoare portabile clasa A,B,C de 8 kg pudra dintre care unu de 6 kg
c) MMA < 3,5 t avem unu sau mai multe stingatoare portabile clasa A,B.C de 4kg. pudra
Echipamente diverse :
a) pt vehicul : -cala de dimensiuni adecvata m.m.a si diametrul rotilor
- 2 dispozitive de avertizare independente
- lichid pt spalarea ochilor
b) pt fiecare membru al echipajului :
- o vesta fluorescenta
- o lanterna portabila
- o pereche de manusi de protectie
- mijloc de protectie pt ochi ( ochelari )
c) echipament suplimentar pt anumite clase :
- omasca pt evacuarea de urgenta ( 2.3 sau 6.1)
- o lopata ( 3, 4.1, 4.3, 8, 9)
- un material pt acoperirea gurilor sistemului de canalizare ( 3, 4.1, 4.3, 8, 9)
Masinile vor fi dotate cu semnale speciale de avertizare ( girofar ) cu lumina galbena, care trebuie sa le mentina in functiune pe toata durata deplasari pe drumul public. Vehiculele incarcate cu colete din clasa 5.2 trebuie dotate obligatoriu cu caroserie izoterma cu fante de aerisire si refrigerator sau o prelate impermeabila neinflamabila dupa caz . Viteza maxima admisa pt autovehiculele care transporta produse periculoase este de 40 km/h in localitate si 70 km/h in afara localitatii.
Atributiile/obligatiile factorilor implicate in ADR
-Identificarea marfurilor periculoase se face de catre :expeditor, producator, incarcator
- Semnalizarea coletelor : expeditorul care aplica pe colete etichetele
- Placile etichete de pericol pe container: expeditorul si conducatorul auto verifica acest fapt
- Etichetarea de catre expeditor
-Documentul de transport este eliberat de expeditor ( incarcator )
- CMR este eliberat de expeditor/incarcator
-Curatarea, spalarea,neutralizarea , decontaminarea se face de destinatar
-Arimarea si stabilizarea incarcaturii se face de conducatorul auto
Conducatorul auto :
- erorile frecvente de conducere , aflate la originea accidentelor produse de un conducator auto sunt : viteza prea mare ( mai ales in curba), pierderea controlului vehiculului si neacordarea prioritatii
- controlul vehiculului inainte de plecare , permite prevenirea pericolului in timpul transportului
- masurile luate inainte de incepere transportulu ADR, care permit cresterea nivelului de siguranta sunt: controlul luminilor, franelor, pneurilor si a echipamentului ADR
- in conditii de vizibilitate redusa pet imp de ploaie sau ceata sa reduca progresiv viteza cand distanta e mai mica de 40- 50 m si daca e necesar , sa se opreasca regulamentar intr-un soatiu de stationare
- sanu fumeze la bordul vehiculului, deoarece chiar si scrumul de tigara este sursa de inflamabilitate
- sa accepte la bord un conducator auto care detine permis de conducere corespunzator vehiculului respective
- unitatile de transport incarcate cu substante infectioase clasa 6.2 in colete, trebuie supravegheate in permanenta
- in caz de stationare peste 12 ore, cu o unitate de transport incarcata cu peste 1000 kg de marfuri periculoase ADR, poate fi garata intr- o parcare, pazita sau nu, sau intr-un spatiu deschis, la departare de localitati si de caile de comunicatie principale.
- in caz de stationare sa se faca in parcare supravegheata , nesupravegheata, spatiu deschis la departare de drumuri mari, spatiu deschis la departare de localitati
- tahograful este obligatoriu pt vehiculele cu m.m.a > 3,5 t

Masuri de urgenta in cazul accidentelor
In afara masurilor de urgenta generale care sunt prezentate in fisa de siguranta , soferul trebuie sa cunoasca modul adecvat de interventie in caz de accident/ incident sau pt acordarea primului ajutor ranitilor. Conducatorul auto va acorda aceste masuri numai daca nu-si pericliteaza viata.
In cazul deteriorarii ambalajul;ui sau din alte cause mrfa periculoasa se imprastie pe drum, conducatorul este obligat sa opreasca imediat, sa ia masuri de avertizare a celorlalti conducatori din trafic si a persoanelor din jur, sa semnalizeze pericolul cu mijloacele din dotare si sa anunte administratorul drumului sau cea mai apropiata unitate de politie.
In cazul accidentelor primele 3 informatii importante care trebuiesc communicate autoritatilor sunt: drumul si locul in care s-a produs accidental; denumirea substantei transportate ; eventualii raniti si proportiile accidentelor.
Masuri de prim ajutor
- Daca victima accidentului este inconstienta, trebuie pusa in pozitie laterala ( culcata pe o parte ) , cu ceva flexibil sub cap
- Daca una sau mai multe persoane se afla intr-un spatiuy inchis si partial invadat de gaze sau vapori toxici este obligatoriu sa intrati numai dupa ce ati aplicat masca de gaze cu filtru corespunzator si apoi sa scoateti victima , daca victima este inconstienta sin u respira se va aplica respiratia artificiala.
- Substantele toxice pot fi absorbite ( prin piele sau mucoase) , ingerate sau inhalate.
- In caz ca in timpul descarcarii un jet de acid v-a atins fata si o parte neprotejata a corpului va spalati mai intai fata , apoi imbracamintea si zona contaminate.
-Conducatorul auto trebuie sa cunoasca in detaliu toate ingrijirile medicale care se dau persoanelor atinse de marfurile periculoase transportate.
Incendiul
In functie de natura combustibilului se deosebesc 4 clase de incendiu:
a) clasa A : incendiu de substante solide
b) clasa B : incendiu de lichide sau solide inflamabile
c) clasa C : incendiu de gaze
d) clasa D : incendiu de metale
Tipuri de stingatoare de incendiu : stingator cu dioxid de carbon ( Co 2) ; cu apa pulverizata; cu pudra ( au culoarea verde )
Rolul instinctoarelor :
- stingatorul cu pudra impiedica contactul combustibilului cu oxigenul din aer
- extinctoarele cu pudra polivalenta pt clasele A, B, C trebuie sa fie de culoare verde
- pt a utilizaun extinctor cu pudra se scoate mai intai sigiliul de siguranta
- pt a stinge un incendiu la cabina trebuie sa va pozitionati cu vantul in spate
- cand arde un pneu extinctoarele cu pudra nu sunt eficiente si pneul reincepe sa arda deoarece contine o cantitate prea mica de pudra ca sa acopere focul
- un incendiu al pneului poate fi stins cu apa , extinctor cu spuma sau , partial, cu extinctor cu pudra polivalenta pt clasele A,B,C
- pt combaterea unui inceput de incendiu, la motor, se foloseste jetul de pudra introdus prin fante fara a deschide capota
- un incendiu al unui gaz poate fi stins numai cu un extinctor cu pudra pt.cls.A,B,C
Obligatiile conducatorilor auto la incarcare
- sa prezinte documentele de transport referitoare la marfa din vehicul
- sa opreasca motorul, sa actioneze frana de parcare a vehiculului si daca e cazul sa pozitioneze calele de stationare si sa imbrace echipamentul de protectie
-sa nu paraseasca vehiculul si sa arimeze correct coletele fara a fi aruncate sau lovite
-sa nu inchida usile furgonului inainte de aerisirea compartimentului
-sa nu aseze pe colete fragile alte colete sis a le refuse pe cele care prezinta deteriorari ( scurgeri sau pierderi de substanta ) si sa se asigure de repartitia corecta a incarcaturii pe axele vehiculului si daca e cazul sa o protejeze cu o prelate.
- pt clasa 4.1 sa dispuna de coletele la distanta de caldura si daca este cazul sa asigure in compartimentul de incarcare temperatura ceruta
- clasa 4.2 sa efectueze arimarea numai cu materiale sau dispozitive neinflamabile pe o platforma curate fara resturi de substante comburante sau cuie si suruburi metalice
- cls. 4.3 sa efectueze arimarea numai intr-un vehicul inchis pt a evita absolute orice contact cu apa
- cls. 5.1 sa refuze incarcarea pe platforma din tabla
-cls. 6.1 in cazul imprastierii produsului, sa poarte echipament de protectie individuala obligatoriu si sa solicite decontaminarea
Obligatiile conducatorului auto la descarcare
-Sa opreasca motorul, sa actioneze frana de parcare a vehiculului si daca este nevoie sa pozitioneze calele de stationare si sa scoata sau sa acopere placile portocalii si eventualele placi etichete pt produsele periculoase din clasa 1 sau 7.
Generalitati
- Un produs de 10 t a carui densitate este de 12 ,5 kg/litru ocupa volumul de 8,3 m³ care este inferior fata de 10 m³
-Aerul contine 79 % azot +20% oxigen + 0,03 % dioxid de carbon + vapori de apa si alte gaze
-cresterea procentului diverselor elemente aflate in compozitia aerului are ca influenta asupra combustiei: oxigenul o activeaza, iar dioxidul de carbon si / sau azotul o reduce sau o anuleaza
- Punctul de aprindere este temperatura cea mai scazuta a unui lichid la care vaporii acestuia formeaza impreuna cu aerul un amestecinflamabil
- Contraventiile savarsite pe teritoriu Romaniei,de catre conducatorii autovehiculelor inmatriculate in strainatate,se constata sise sanctioneaza in conformitate cu normele aprobate de Hotararea de Guvern.
-Siguranta rutiera poate fi compromisa de:
 absenta politei de asigurare obligatorie de raspundere civila auto
Ø
 vehiculele care prezinta pierderi de substante periculoase,datorita unei proastei etanseitati a ambalajelor sau cisternelor
Ø
 vehiculele nesemnalizate cu placi portocalii sau coletele fara etichetele de pericol
Ø
 vehiculele cu ambalaje neadecvate substantelor transportate
Ø
 vehiculele fara extinctoare si echipamente ADR prevazute
Ø
Proprietatile generale ale marfurilor periculoase;
 Solidificarea:reprezinta trecerea din stare lichida in solida
Ø
 Topirea:trecerea din stare solida in lichida
Ø
 Evaporarea:trecerea din stare lichida in gazoasa
Ø
 Dilatarea:cresterea volumului(lichid sau solid) sub efectul cresterii temperaturii
Ø
Ø Miscibilitatea:poate forma(impreuna cu alta substanta) un amestec omogen(proprietatea unui lichid de a se amesteca cu un alt lichid)
 O substanta inflamabila pentru a nu lua foc trebuie sa-I mentinem temperature sub cea a punctului de aprindere.
Ø
Ø Polimerizarea: procesul prin care mai multe molecule identice nesaturate se unesc formand o macromolecula; produsul rezultat astfel are proprietati complet diferite;
 

Curs Atestat ADR - COLETE Curs Atestat ADR - COLETE Reviewed by Military-Test.ro on 06:17 Rating: 5

Niciun comentariu:

js.src = "//connect.facebook.net/ro_RO/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4";